GÓI 1
100k vnd/ 1 tháng
 • Tên miền
 • Hosting 500MB
 • Miễn phí nhập liệu 20 sản phẩm
 • Tìm kiếm sản phẩm
 • Báo cáo
 • Đồng bộ sản phẩm lên Shopee
 • Thông báo đơn hàng mới qua email
 • Thông báo đơn hàng mới qua sms
 • Hộp chat miễn phí
 • Quản lý đơn hàng
 • Thiết kế chuẩn SEO
 • Đáp ứng trên màn hình mobile, iPad
GÓI 2
200k vnd/ tháng
 • Tên miền
 • Hosting 1000MB
 • Miễn phí nhập liệu 100 sản phẩm
 • Tìm kiếm sản phẩm
 • Báo cáo
 • Đồng bộ sản phẩm lên Shopee
 • Thông báo đơn hàng mới qua email
 • Thông báo đơn hàng mới qua sms
 • Hộp chat miễn phí
 • Quản lý đơn hàng
 • Thiết kế chuẩn SEO
 • Đáp ứng trên màn hình mobile, iPad
GÓI 3
300k vnd/ tháng
 • Tên miền
 • Hosting 2000MB
 • Miễn phí nhập liệu 200 sản phẩm
 • Tìm kiếm sản phẩm
 • Báo cáo
 • Đồng bộ sản phẩm lên Shopee
 • Thông báo đơn hàng mới qua email
 • Thông báo đơn hàng mới qua sms
 • Hộp chat miễn phí
 • Quản lý đơn hàng
 • Thiết kế chuẩn SEO
 • Đáp ứng trên màn hình mobile, iPad

Bạn đã sẵn sàng kinh doanh online chưa?

© Copyrights WEBSCLOUD 2020. All rights reserved.