Email theo tên miền doanh nghiệp với Gmail

03/04/2020 10:56

Gmail từ Google Apps cho phép bạn duyệt mail trên mọi thiết bị từ máy tính đến máy tính bảng & điện thoại thông minh, giúp bạn cập nhật thông tin nhanh nhất và từ bất cứ nơi nào.

Cá nhân hóa email của doanh nghiệp của bạn bằng cách nhận địa chỉ email theo tên miền riêng của bạn. Tạo địa chỉ email dưới dạng: ten_ban@ten_mien.com và duyệt mail hoàn toàn trên nền Gmail cao cấp dành cho doanh nghiệp.

Phổ Thông Chuyên Nghiệp Enterprise
120k/tháng 240k/tháng 360k/tháng
Số lượng tài khoản: 1 Số lượng tài khoản: 2 Số lượng tài khoản: 3
Email POP3/WebMail Email POP3/WebMail Email POP3/WebMail
Dung lượng 15GB/tài khoản Dung lượng 15GB/tài khoản Dung lượng 15GB/tài khoản
Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký

 

Bạn đã sẵn sàng kinh doanh online chưa?

© Copyrights WEBSCLOUD 2020. All rights reserved.