Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập thông tin

– WEBSCLOUD chỉ thu thập thông tin cá nhân của người dùng gửi cho chúng tôi qua hình thức đăng ký nhận tin (Newsletter), chat trực tuyến (livechat), form liên hệ, form yêu cầu gọi lại, gửi email, gọi điện tới tổng đài hoặc hotline và các cuộc khảo sát khác.

– Thông tin cá nhân được hiểu là: Họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà quý khách cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo chính sách của chúng tôi phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

– Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau:

– Liên hệ trao đổi với người dùng về thông tin dịch vụ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và sử dụng dịch vụ.

– Gửi thông tin, bảng giá dịch vụ cũng như những thay đổi về chính sách, chương trình ưu đãi, giảm giá, dịch vụ mới.

– Gửi tài liệu bàn giao dự án cũng như các thông báo quan trọng trong suốt quá trình sử dụng website liên quan tới cảnh báo hết dung lượng, nhắc nhở gia hạn dịch vụ, xác nhận thanh toán, hóa đơn tài chính, thay đổi server.

– Sử dụng cho việc hỗ trợ sau bán hàng, chăm sóc khách hàng.

– Sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích kinh doanh của chúng tôi, như phân tích và quản lý thông tin khách hàng, nghiên cứu thị trường, kiểm tra, phát triển dịch vụ mới, xác định hiệu quả chiến lược quảng cáo, khuyến mại và những mục đích kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: WEBSCLOUD có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi phạm pháp.

– Chúng tôi sử dụng cookies của trình duyệt để:

– Giám sát hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị.

– Theo dõi và báo cáo số liệu tổng hợp như tổng số khách truy cập, lưu lượng truy cập, thời gian truy cập trung bình, trang được truy cập nhiều nhất.

– Chẩn đoán hoặc sửa chữa các vấn đề kỹ thuật được báo cáo bởi người dùng hoặc các nhân viên của WEBSCLOUD.

Cam kết bảo mật thông tin

– Thông tin cá nhân của người dùng trên website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, chia sẻ hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người dùng, WEBSCLOUD sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời. Đồng thời, chúng tôi sẽ thông báo và cập nhật tình hình liên tục cho khách hàng được biết.

Bạn đã sẵn sàng kinh doanh online chưa?

© Copyrights WEBSCLOUD 2020. All rights reserved.